Huddinge motorklubb

Huddinge motorklubb 80 år.1944 - 2024 = Huddinge MK fyller 80 år


Medlemsavgift för 2024. 

Kostnaden för enskild medlem är endast 250:- eller 300:- för hel familj på samma folkbokföringsadress.

Nya medlemmar är välkomna, skicka bara ett mail med dina uppgifter till kassören alexbnagy@gmail.com

Betalas till Huddinge Motorklubb Plusgiro 38 84 11-1, eller Swish 070-090 77 09.

Ange gärna personnummer och mailadress i meddelandefältet. (Eller skicka ett mail till kassören)

Med vänlig hälsning
Alex Nagy, Kassör
070-090 77 09
alexbnagy@gmail.com
Protokoll fört vid Huddinge Motorklubbs årsmöte i Folkes Konferens

Huddinge 2024-03-13.§1 Ordförande hälsade alla närvarande välkomna till klubbens årsmöte.

     Mötet konstaterade att årsmötet blivit utlyst i laga ordning.
     Vi talade om att klubben i år fyller 80 i år, vilket vi firar med smörgåstårtor under årsmötet.

 §2 Mötet beslöt att frågan om justering av röstlängden fick anstå tills ev. behov förelåg.

 §3 Till ordförande och sekreterare för mötet valdes J. Engqvist och K. Stefansson.

 §4 Till justeringsmän av protokollet valdes Åke Törnros och Sören Dahlin.

 §5 Styrelsens årsberättelse samt resultat & balansräkning upplästes och godkändes av mötet.

 §6 Revisorns berättelse upplästes och godkändes av mötet.

 §7 Mötet beviljade därefter den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 §8 Till ordförande för det nya verksamhetsåret valdes Jan Engqvist.

 §9 Omval på två år för Alexander Nagy.  Som suppleant för ett år valdes Lennart Bohm.

    Kenneth Stefansson och Claes Uddgren har ett år kvar på sina mandat.

§10 Till revisor och suppleant för kommande året valdes Carina Stefansson och Sören Dahlin.

§11 Val av övriga funktionärer. Hänskjutes till styrelsen att besluta internt.

§12 Val av valberedning. Hänskjutes till styrelsen att besluta internt.

§13 Mötet beslöt att nuvarande årsavgift, 250: - respektive 300: -, skall förbli oförändrad. 

§14 Det förelåg inga förslag från styrelsen.

 §15 Det förelåg inga förslag från medlemmarna.

§16 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet.

 _________________                               ____________________

Protokollförare                                         Mötesordförande

Kenneth Stefansson                                 Jan Engqvist

 __________________                             _____________________

Justerare:  Åke Törnros                  Justerare:  Sören Dahlin


Vandringspokal
klubbmästerskap

Vinnare av Huddinge Motorklubbs vandringspris KM för bilar.

1950-talet
1956 K-E Termelius
1957 B. Ekedal
1958 G. Asplund
1959 B. Dahlberg

1960-talet
1960 G. Hägglund
1961 R. Calmby
1962 B. Leidholm
1963 S.E. Holm
1964 - 1972 Utdelades ej

1970-talet
1973 Hans Axemyr
1974 Björn Blomqvist
1975 S.A Wihman
1976 Björn Börjesson
1977 Peter Fritze
1978 Leif Johansson
1979 Göran Lindström

1980-talet
1980 Bo Wallén
1981 Kenneth Stefansson
1982 Bengt Andersson
1983 Lasse Lindqvist
1984 Kjell Lindgren
1985 Kjell Lindgren
1986 Hasse Björk
1987 Johnny Ericsson
1988 Jörgen Hasselblad
1989 Johnny Ericsson

1990-talet
1990 Nils Forsfält
1991 Lasse Lindqvist
1992 Lasse Lindqvist
1993 Ulf Ståhl
1994 Clas Fredriksson
1995 Bengt Andersson
1996 Björn Blomqvist
1997 Herman Looström
1998 Björn Blomqvist
1999 Ingvar Nejborn

2000-talet
2000 Björn Blomqvist
2001 Björn Persson
2002 Utdelades ej
2003 Peter Dahlgren
Efter det har priset ej delats ut.Linus Lundqvist har skrivit på ett flerårigt kontrakt med toppteamet Chip Ganassi Racing och är klar för start i INDYCAR  från och med 2024.

Avtalet innebär att 24-årige Lundqvist tar plats hos ett av racingvärldens mest berömda team. Chip Ganassi Racing har vunnit INDYCAR-mästerskapet 14 gånger sedan den första titeln 1996, och har avlöpt med segern i klassiska storloppet Indy 500 vid fem tillfällen. 
Linus tar över Marcus Ericsson´s bil nr. 8, fast med ny sponsor.

Felix Rosenqvist har bytt stall och kommer under 2024 köra för Meyer Shank Racing.

Marcus har bytt till Team Andretti

I och med 2024 har Marcus Ericsson bytt arbetsgivare från Chip Ganassi till Andretti, vilket innebär att det är en ny bil och nya goda förutsättningar.

Kalender för Rally-VM 2024

1) 25-28 januari, Rallye Monte-Carlo

2) 15-18 februari, Rally Sweden

3) 28-31 mars, Safari Rally Kenya

4) 18-21 april, Croatia Rally

5) 9-12 maj, Vodafone Rally de Portugal

6) 30 maj – 2 juni, Rally Italia Sardegna

7) 27-30 juni, ORLEN 80th Rally Poland

8) 18-21 juli, Tet Rally Latvia

9) 1-4 augusti, Secto Rally Finland

10) 5-8 september, EKO Acropolis Rally Greece

11) 26-29 september, Rally Chile Bio Bío

12) 31 oktober-3 november, Central European Rally Czech Republic, Austria and Germany.

13) 21-24 november, FORUM8 Rally Japan

Kontakta oss:

HUDDINGE MOTORKLUBB
Org.nr: 812800-8185
Utdelningsadress c/o Jan Enqvist
Enrisvägen 4
141 31 Huddinge

Styrelse 2024

Ordförande: Jan Engqvist
Sekreterare: Claes Uddgren
Kassör: Alexander Nagy
Suppleant: Lennart Bohm
Suppleant & vice ordförande: Kenneth Stefansson

Sportgrensansvariga:

Rally:  Alexander Nagy 070-090 77 09 alexbnagy@gmail.com &
Claes Uddgren claes.uddgren@hotmail.com
Tekniska frågor: Henrik Hedlund 070-888 77 05 henke.hedlund@outlook.se
Racing: Kenneth Stefansson 070-653 31 50  kenneth@btks.se
Karting: Hans "Bulten" Axemyr 070-698 35 21 stuvsta@telia.com
Bil-O: Leif Lindberg 070-316 43 21  lindberg35@hotmail.se
MRY: Åke Törnros 070-255 56 20   ake.tornros@gmail.com
Miljöansvarig: Lennart Bohm  
arne.l.bohm@telia.com
GDPR:  Jan Engqvist 070-2556705  huddinge.mk@telia.com
WEB-ansvarig: Kenneth Stefansson   070-653 31 5 kenneth@btks.se